::: ВЪПРОСИ :::

1. Какви продукти предлагате на лизинг? 
Отговор: Разгледайте подробно Продукти

2. Мога ли да получа стока на лизинг от друг доставчик? 
Отговор: Ай Би Ти Лизинг дава възможност да изберете оферта от предпочетена от Вас фирма, която, при добра воля за конкретни договорки с Ай Би Ти Лизинг, може да бъде утвърдена като доставчик.

3. Мога ли да изплатя по-рано дължимата по лизинговия договор сума? 
Отговор: Да, възможно е! Към погасителния план от договора ще има и схема за предсрочно издължаване на стойността по договора. 

4. Какъв е размерът на годишното оскъпяване?
Отговор: Годишното оскъпяване е от 5,78% до 9,80% и зависи от размера на встъпителната вноска и срока на лизинговия договор. 

5. Кой плаща застраховката и какво покрива тя? 
Отговор: Прави се обща имуществена застраховка, покриваща всички частични или пълни загуби по лизинговата вещ и се плаща от клиента. 

6. Какъв е максималният срок на лизингов договор, който предлагате? 
Отговор: Максималният размер на лизинговия договор е 24 месеца. 

7. Откъде мога да получа цени за предлаганото от Ай Би Ти Лизинг оборудване? 
Отговор: Разгледайте подробно Доставчик

8. Какво да направя, за да взема техника на лизинг? 
Отговор: Разгледайте подробно Процедура

9. Колко време се изисква за сключване на лизинговия договор и получаване на оборудването? 
Отговор: Проучването и оформянето на становище се извършва в рамките на 5 (пет) работни дни. А получаването на техниката се договаря с доставчика. 

      

Ако желаете да получите допълнителна информация, да зададете въпрос или да направите препоръка, използвайте

формуляра за обратна връзка


Ние ще отговорим с удоволствие на всички Ваши въпроси.

начало на страница
  
  Начало
  
  За нас
  
  Какво е лизинг
    - Предимства
    - История
    - Речник
 
  На лизинг от нас
    - Условия
    - Документи
    - Процедура
    - Схема
    - Запитване
  
  Възможности
    - Доставчици
    - Продукти
  
  Лизингов калкулатор
   
  Въпроси
 
  Контакти
карта на сайта
 
Copyright © 2002-2005 IBT Leasing. All rights reserved.